Logosens Logopeda Kołobrzeg oferta

Nasza ofertaDiagnoza i terapia pedagogiczna

Program zajęć indywidualnych i grupowych tworzony jest na podstawie obserwacji funkcjonowania dziecka w zakresie podstawowych sfer rozwoju.

Diagnoza procesów przetwarzania sensorycznego

Metoda Integracji Sensorycznej (SI) jest to nowoczesna i bardzo skuteczna forma diagnozy i terapii dzieci. Integracja Sensoryczna opiera się na neurofizjologicznych podstawach klinicznej obserwacji i standaryzowanych testach.

Diagnoza i terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna to oddziaływania zamierzające do usunięcia wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się (od prostych wad wymowy do niemożności mówienia włącznie).

Terapia integracji sensorycznej

Terapia ręki

Terapia neororozwojowa NDT-Bobath

Terapia karmienia

Zajęcia stymulujące rozwój psychomotoryczny

Porady dla rodziców dzieci z problemami rozwojowymi

Warsztaty dla rodziców- Jak w codziennych sytuacjach, w prosty i przyjemny sposób, stymulować rozwój dziecka

Terapia neurologopedyczna dzieci i dorosłych

Diagnoza zaburzeń przetwarzania słuchowego /APD / oraz trening słuchowy

Terapia karmienia

Konsultacje dietetyczne

Regulacja emocji

Masaż

Elektrostymulacja

Taping twarzy i ciała

Fizjoterapia

Warsztaty dla rodziców

Konsultacje, programy domowe

Neurofizjologiczna terapia traktu ustno twarzowego

Specjalizujemy się w...