Logosens Logopeda Kołobrzeg o mnie

pedagog, terapeuta integracji sensorycznej

Ewelina Siudnikowicz

Co robię? Czym się zajmuję?

Nazywam się Ewelina Sudnikowicz. Jestem dyplomowanym nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej. Od roku szkolnego 2019 prowadzę zajęcia w klasach 1-3 szkoły podstawowej. Poprzednio przez 10 lat prowadziłam zajęcia w przedszkolu miejskim.


W 2011 roku uzyskałam tytuł magistra na kierunku Pedagogika o specjalności Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Następnie podyplomowo ukończyłam w 2018 roku kierunek Terapia integracji sensorycznej.


W 2019 roku uczestniczyłam w kursie "Terapia ręki dzieci i młodzieży", podczas którego uzyskałam tytuł terapeuty ręki.


Doświadczenie w prowadzeniu terapii, współpracy z rodzicami jak też przede wszystkim pracy z dziećmi z różnymi trudnościami rozwojowymi, pozwala mi na sukcesywne zwiększanie skuteczności terapii, nad którą nadal pracuję również doskonaląc swoje umiejętności i dokształcając się w rozmaitych webinarach.

Wykształcenie: