Logosens Logopeda Kołobrzeg o mnie

pedagog, terapeuta integracji sensorycznej, fizjoterapeuta

Anna Szajewska

Co robię? Czym się zajmuję?

Od 20 lat pracuję z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych co daje mi dużo satysfakcji i radości.


Moje początki z dziećmi Moje początki z dziećmi zaczęłysię napraktykach w szkole, a później na turnusachrehabilitacyjnych, tam spotkałam się z pacjentami z chorobami rzadkimi i neurologinczmi.


Pracując w Fundacji „Tęcza” miałam również do czynienia z dziećmi ze spektrum autyzmu i z zespołem trisomi 21 pary chromosomu (zespół Downa). Od niedawna zaczęłam pracę w Logosens.


Bardzo lubię pracę indywidualną zludźmi, mogę wtedy całościowo spojrzeć na zaburzenie, z jakimdo mnie przychodzić. W fizjoterapii nie ma dwóch tych samych przypadków, dlategoteż nie ma jednego złotego środka aby go zwalczyć. Za to właśnie lubię swoją pracę, bo każdy dzień z pacjentem jest inny.

Wykształcenie:

Wybrane kursy, szkolenia

Logosens Logopeda Kołobrzeg kursy

• Taping rehabilitacyjny

• Diagnostyka fizjoterapeutyczna i terapia pacjentów z zaburzeniami ruchu

• Ruch rozwijający wg Veroniki Sherborne

• Masaż Shantala Special Care

• Szkolenie dla nauczycieli na temat zajęć grupowych metodą INPP

• kurs PNF (w przyszłości)

• kurs NDT-BOBATH(w przyszłości)

• kurs kwalifikacyjny z zakresu - Terapia pedagogiczna oraz Oligofrenopedagogika

• kurs Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

• kurs Metody Dobrego Startu

• trzy stopniowy kurs Metody behawioralnej

• Szkolenie Treningu Umiejętności Społecznych