Logosens Logopeda Kołobrzeg o mnie

pedagog, terapeuta integracji sensorycznej

Agnieszka Szczeglik

Co robię? Czym się zajmuję?

Jestem neurologopedą, logopedą, pedagogiem, oligofrenopedagogiem, terapeutą ręki a prywatnie mamą dwóch córek.


Logopedia jest dla mnie nie tylko zawodem, czy wykonywaną pracą, ale przede wszystkim pasją. Prowadzę diagnozę i terapię logopedyczną i neurologopedyczną zarówno z najmłodszymi dokonując oceny sfery orofacjalnej, funkcji prymarnych, analizując trudności w zakresie karmienia, diagnozy i terapii opóźnionego rozwoju mowy, z dziećmi, młodzieżą w zakresie terapii dyslalii, afazji, trudności artykulacyjnych, oceny wędzidełka podjęzykowego, przygotowania do podjęcia leczenia ortodontycznego.


Pracuje także z osobami dorosłymi w zakresie regulacji oddechowej, z pacjentami z zaburzeniami komunikacyjnymi wynikającymi z nieprawidłowości neurologicznych np. z afazją i dyzartrią, chorobami neurodegeneracyjnymi oraz pacjentami z tracheostomią. Stosowane w pracy logopedycznej metody staram się dostosowywać indywidualnie do potrzeb pacjentów.


W codziennej pracy z pacjentami wykorzystuję masaż logopedyczny, elementy terapii manualnej, elektrostymulację, kinezjotaping. Priorytetem w mojej pracy jest holistyczne spojrzenie na pacjenta. Cenie sobie współpracę z lekarzami i innymi specjalistami w celu uzyskania optymalnych efektów terapii.

Wykształcenie:

Chcąc rzetelnie i profesjonalnie wykonywać swój zawód doskonale swoje umiejętności poprzez uczestnictwo w szkoleniach, kursach webinariach. Wybrane z nich to m.in.

Logosens Logopeda Kołobrzeg kursy

• „Rurki tracheostomijne – co powinien wiedzieć logopeda”

• „Rurka tracheostomijna wskazania dla terapeuty”

• „Plastrowanie statyczne i dynamiczne w logopedii – kinezjotaping medyczny”

• „Elektrostymulacja w logopedii”

• „Diagnoza i terapia dyzartrii”

• „Diagnoza i terapia dysfagii”

• „Emisja głosu w pracy terapeutycznej logopedy

• „III stopniowy kurs terapii behawioralnej”

• „Standardy postepowania w ankyloglosji. Noworodki i niemowlęta”

• „Standardy postępowania w ankyloglosii. Dzieci od 3 roku życia. Współpraca logopedy z lekarzem”

• „Wędzidełko – ciąć czy nie”

• „Nerwy czaszkowe – diagnoza i terapia”

• „Połykanie i pozycja spoczynkowa języka jako fundament terapii logopedycznej”