Logosens Logopeda Kołobrzeg

logosens

Centrum wsparcia dziecka i rodziny . szkolenia

logopeda Kołobrzeg

Celem powstania Centrum jest wsparcie dzieci w rozwijaniu ich potencjału, budowaniu kompetencji i dobrostanu. Wsparcie to dotyczy również rodziców, bo przecież to od nich w dużej mierze zależy jakie kompetencje zbudują dzieci.

W związku z tym, że życie to zmiana, a zmiana związana jest również z rozwojem, w ostatnim czasie poszerzyliśmy działania o pomoc osobom dorosłym, min. w zakresie neurologopedycznym, komunikacyjnym oraz motorycznym.

Płynąc z nurtem rzeki życia i tego co ona niesie, a w ostatnich latach niesie przeróżne wyzwania, niekiedy wręcz kłody, odpowiadamy na to wsparciem z zakresu regulacji, relaksacji, dochodzenia do równowagi zarówno dla dzieci jak i osób dorosłych.

Jesteśmy grupą specjalistów, którzy współpracują ze sobą i wzajemnie się uzupełniają po to, by zapewnić holistyczne podejście i pomoc. W naszym zespole są neurologopedzi, surdologopeda, fizjoterapeuci, terapeuci integracji sensorycznej, pedagodzy oraz dietetyk.Moduł - SI

Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci. Strategie postępowania.

Moduł – Focus

Zaburzenia koncentracji uwagi u dzieci - przyczyny, postępowanie, terapia

Moduł – Werbo- Mówię

Aktywności stymulujące rozwój mowy i komunikacji

Moduł – Tonus

Zaburzenia napięcia mięśniowego i ich skutki dla mowy. Postępowanie terapeutyczne

Moduł - Praksja

Dyspraksja rozwojowa, apraksja oralna. Postępowanie w terapii logopedycznej i pedagogicznej.
Rekomendowane strategie terapeutyczne. Strategie postępowania, sposoby wsparcia dzieci, nauczycieli, rodziców

Moduł - Senso

A. Zaburzenia przetwarzania słuchowego - ocena, terapia funkcji słuchowych

B. Stymulowanie motoryki gałek ocznych oraz funkcji wzrokowych

Moduł - Self

Jak wspierać regulację emocji, dochodzenie do równowagi, spokój i uważność.

Nasza kadra

Violetta Podsiadła-Kabacińska

Pedagog, logopeda

Jestem neuro i surdologopedą, oligofrenopedagogiem, terapeutą integracji sensorycznej, terapeutą NDT- Bobath, nauczycielem dyplomowanym, specjalistą z wieloletnią praktyką w pracy z dziećmi z opóźnieniami i zaburzeniami rozwojowymi.

Julia Xu

Dietetyk

xxx

Martyna Zellmer

Fizjoterapeutka

Fizjoterapeutka należąca od 5 lat do Krajowej Izby Fizjoterapeutów. Jestem po wyższej szkole Pedagogiki i Administracji im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (ukończony magister), a także roczne studia podyplomowe z zakresu fizjoterapia w pediatrii.

Ewelina Sudnikowicz

pedagog, terapeuta integracji sensorycznej

Jestem dyplomowanym nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej. Od roku szkolnego 2019 prowadzę zajęcia w klasach 1-3 szkoły podstawowej. Poprzednio przez 10 lat prowadziłam zajęcia w przedszkolu miejskim.

Anna Szajewska

pedagog, terapeuta integracji sensorycznej, fizjoterapeuta

Jestem po wyższej szkole Pedagogiki i Administracji im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (ukończony magister), a takżeroczne studiapodyplomowe z zakresu fizjoterapia w pediatrii.

Agnieszka Szczeglik

pedagog, logopeda, terapeuta ręki, oligofrenopedagog

Jestem neurologopedą, logopedą, pedagogiem, oligofrenopedagogiem, terapeutą ręki a prywatnie mamą dwóch córek.

Dorota Filipczak Wojnicz

Pedagog specjalny, logopeda, surdologopedia z wieloletnim doświadczeniem

Prowadzi terapię czaszkowo-krzyżową wg podejścia biodynamicznego . Ukończyła liczne kursy specjalistyczne.