SZKOLENIA

WERBOsensoMOTORYKA®            

Zgłoszenie w Urzędzie Patentowym nr Z. 493297

        Jest to moje autorskie szkolenie. Oferuje ono holistyczne podejście do dziecka. Obejmuje sferę motoryki dużej i małej (motorykę ręki, języka, oczu), kształtowania mowy i języka, stymulowania funkcji słuchowych i wzrokowych,  przetwarzania sensorycznego, budowania relacji.  Poza częścią teoretyczną, oferuje przede wszystkim praktyczne podejście. Pokazuje jak różne sfery w rozwoju, niekiedy wydawałoby się zupełnie odległe, zależą od siebie, przenikają się. Jak  ważne jest to do planowania i prowadzenia terapii w różnych zakresach- dla logopedy, pedagoga, psychologa, fizjoterapeuty, nauczyciela. Omówionych zostanie wiele zabaw, ćwiczeń, aktywności i zaleceń wspomagających rozwój poszczególnych funkcji, aktywności do zastosowania w domu, przedszkolu, szkole i w gabinecie terapeutycznym. Prezentowane będą  pomoce dydaktyczne. Uczyć się również będziemy w oparciu o analizę kliniczną konkretnego przypadku, analizę nagrań video, rozwiązywanie konkretnych problemów terapeutycznych, budowanie strategii terapeutycznych.

Przedstawione zostanie zagadnienie m.in. jak zakłócenia w przetwarzaniu sensorycznym mogą zakłócać rozwój mowy, koncentracji uwagi, motoryki dużej i małej (ręki, oczu, języka), procesy uczenia się oraz kształtowania kompetencji emocjonalnych i społecznych.

Program ramowy  modułu podstawowego:

PRZETWARZANIE SENSORYCZNE A   ZABURZENIA ROZWOJOWE. DYSPRAKSJA ROZWOJOWA. umiejętności  bazowe DO UCZENIA SIĘ. STRATEGIE POSTĘPOWANIA

 • Rozwój integracji sensorycznej w pierwszych latach życia.
 • Aktywności i umiejętności bazowe w rozwoju, niezbędne do skutecznego uczenia się:
 • schemat ciała i sposoby jego kształtowania
 • automatyzacja w kontekście pracy terapeutycznej
 • uczenie motoryczne – dlaczego i jak warto wykorzystywać w terapii
 • okresy wrażliwe- jak z nich skorzystać w planowaniu i prowadzeniu terapii
 • hamowanie, selekcja – jako niezbędne mechanizmy koncentrowania uwagi i uczenia się. Jak wspierać.
 • rola i czynniki ważne w budowaniu motywacji i relacji.
 • Podstawowe informacje o każdym z systemów (proprioceptywnym, przedsionkowym, dotykowym, słuchowym, wzrokowym) oraz ich powiązania z rozwojem różnych funkcji np. mowy, koncentracji uwagi.
 • Zakłócenia modulacji bodźców sensorycznych w systemach proprioceptywnym, przedsionkowym, dotykowym, słuchowym, wzrokowym.
 • Objawy, wpływ na zachowanie i umiejętności dziecka.
 • Rekomendowane sposoby postępowania terapeutycznego, ćwiczenia, zabawy.
 • Analiza przypadku. Zajęcia warsztatowe.
 • Sposoby wspierania w przedszkolu i w szkole.
 • Kilka słów o zaburzeniach różnicowania.
 • Zaburzenia posturalne, dyspraksja rozwojowa -  istota, wpływ na rozwój dziecka w różnych aspektach. Strategie postepowania.
 • Aktywności, ćwiczenia, zabawy.

Czas trwania: 7 x 45 min

 

8.00- 14.00 ( w tym 3- 15 minutowe przerwy)

Prowadząca:Violetta Podsiadła–Kabacińska-  terapeuta integracji sensorycznej, neuro-surdologopeda, oligofrenopedagog, terapeuta NDT-Bobath

Forma: wykład, warsztat, studium przypadku, analiza nagrań

Adresaci szkolenia: pedagodzy, nauczyciele, logopedzi, psycholodzy, fizjoterapeuci, terapeuci integracji sensorycznej

Uczestnicy szkolenia  otrzymują:  zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, komplet materiałów teoretycznych, wypracowaną bazę pomysłów.

Cena: 290 zł.

Zaliczka: 150 zł. do 3 tygodni od zgłoszenia

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.     501 497 543

 

MODUŁ  A-  WERBO-  MÓWIĘ

 

KSZTAŁTOWANIE MOWY I JĘZYKA U DZIECI Z OPÓŹNIONYM                 ROZWOJEM  MOWY.

REKOMENDACJE DO PRACY Z DZIEĆMI  Z ALALIĄ, NIEDOSŁUCHEM, AUTYZMEM, NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ, ZABURZENIAMI PRAKSJI.

Program ramowy:

 • Kilka słów o opóźnionym rozwoju mowy.
 • Aktywności podstawowe, bazowe do rozwoju mowy- pobieranie pokarmów, wspólne pole uwagi, gest wskazywania, relacja, kontakt wzrokowy oraz sposoby ich kształtowania.
 • Stymulowanie funkcji słuchowych (ćwiczenia i zabawy rozwijające percepcję, pamięć bezpośrednią, selekcję dźwięków).
 • Usprawnianie aparatu oddechowego i fonacji w powiązaniu z motoryką, ruchem.
 • Sekwencyjność w kontekście stymulowania rozwoju mowy.
 • Usprawnianie aparatu artykulacyjnego w kontekście  stabilizacji żuchwy, dysocjacji ruchów języka i warg. Zastosowanie tubek żuchwowych.
 • Pozycjonowanie w terapii logopedycznej.
 • Stymulacja czucia różnicującego, postępowanie przy apraksji oralnej i kinestezji artykulacyjnej.
 • Aktywności i zabawy w rozumieniu mowy, stymulujące myślenie słowno-pojęciowe.
 • Zasady budowania mowy i języka(od samogłoski do zdania).
 • Ćwiczenia, gry logopedyczne i zabawy w nadawaniu mowy (m.in.budowanie zdań, fleksja, płynność słowna).
 • Analiza nagrań video, rozwiązywanie konkretnych problemów terapeutycznych, opracowywanie programu terapeutycznego dla konkretnych dzieci.  
 • Rekomendowane sposoby postępowania terapeutycznego u dzieci z zakłóceniami w rozwoju mowy uwarunkowanymi zakłóceniami w przetwarzaniu sensorycznym (m.in. z nadreaktywnością dotykową w obrębie sfery oralnej ). Zabawy, gry logopedyczne.

Czas trwania: 5x 45 min.

g.15.00-19.30

 

Prowadząca:Violetta Podsiadła–Kabacińska-  terapeuta integracji sensorycznej, neuro-surdologopeda, oligofrenopedagog, terapeuta NDT-Bobath

Forma: wykład, warsztat, studium przypadku, analiza nagrań

Adresaci szkolenia: pedagodzy, nauczyciele, logopedzi, psycholodzy, fizjoterapeuci, terapeuci integracji sensorycznej

Uczestnicy szkolenia  otrzymują:  zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, komplet materiałów teoretycznych, wypracowaną bazę pomysłów.

Cena: 290 zł.

Zaliczka: 150 zł. do 3 tygodni od zgłoszenia

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.     501 497 543

 

 

2 DZIEŃ    ( 8h wykładowych i 15min.)

 

MODUŁ  B – SENSO-  SŁYSZĘ, WIDZĘ 

 

CENTRALNE ZABURZENIA PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO – DIAGNOZA, TERAPIA

 • Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (CAPD )- istota zaburzenia.
 • W jaki sposób objawiają się Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego ?
 • Jak pomóc dziecku z Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego ma różnych poziomach:
 • technologie wspierające terapię dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego
 • terapia wspomagająca dziecko z CAPD – dla logopedy, pedagoga, psychologa
 • strategie postępowania w codziennym życiu (domu, szkole, przedszkolu).
 • Jak słyszymy ? Jak czytać audiogram?
 • Rozwój funkcji słuchowych
 • Zasady prowadzenia ćwiczeń słuchowych
 • Stymulacja funkcji słuchowych od okresu niemowlęcego do wieku wczesnoszkolnego:konkretne ćwiczenia, zabawy stymulujące słuch awerbalny, słuch werbalny  oraz integrację słuchowo- ruchową z wykorzystaniem elementów integracji sensorycznej oraz uwzględnieniem innych metod (m.in.werbo-tonalne, audytywno-werbalnej).
 • Zasady pracy z dziećmi z niedosłuchem

8.30- 12.00 ( 1 x 90 min, 1x 105 min. )

STYMULOWANIE MOTORYKI GAŁEK OCZNYCH ORAZ FUNKCJI WZROKOWYCH.

 • Rozwój funkcji wzrokowych
 • Funkcje wzrokowe ważne w rozwoju i w procesie uczenia się:
 • wodzenie
 • akomodacja
 • fiksacja
 • konwergencja
 • widzenie obuoczne
 • ruchy sakkadowe
 • Rekomendowane sposoby postępowania terapeutycznego. Aktywności, ćwiczenia, zabawy poprawiające w/w funkcji
 • Dysleksja rozwojowa a zaburzenia widzenia obuocznego – wpływ na naukę pisania i czytania
 • Ćwiczenia stymulujące percepcję wzrokową
 • Korowe zaburzenia widzenia- co jest ważne?
 • Sposoby wspierania w przedszkolu i w szkole
 • Analiza przypadku. Zajęcia praktyczne.

 

12.30 – 16.30 (2x 90 min )

Prowadząca:Violetta Podsiadła–Kabacińska-  terapeuta integracji sensorycznej, neuro-surdologopeda, oligofrenopedagog, terapeuta NDT-Bobath

Forma: wykład, warsztat, studium przypadku, analiza nagrań

Adresaci szkolenia: pedagodzy, nauczyciele, logopedzi, psycholodzy, fizjoterapeuci, terapeuci integracji sensorycznej

Uczestnicy szkolenia  otrzymują:  zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, komplet materiałów teoretycznych, wypracowaną bazę pomysłów.

Cena: 290 zł.

Zaliczka: 150 zł. do 3 tygodni od zgłoszenia

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.     501 497 543

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

WEBINAR

Temat: Jak wykorzystać obserwację i wywiad do tworzenia planu terapii logopedycznej.

Jak wykorzystać informacje z wywiadu logopedycznego do diagnozy i budowania planu
terapii logopedycznej?
Na co zwrócić uwagę podczas spotkania diagnostycznego? (m.in. postawa ciała, lateralizacja,
stan pobudzenia, reakcje na bodźce, sprawność ruchowa itp.).
SZKOLENIE ma na celu przekazanie informacji, jakie zawierać powinien wywiad
logopedyczny, poczynając od okresu prenatalnego po aktualny rozwój dziecka z
uwzględnieniem wszystkich sfer rozwoju, które mają (nie zawsze bezpośredni, „widoczny”)
wpływ na rozwój mowy, mogą powodować jej zakłócenia. Pomoże m.in. określić funkcje
kompensacyjne i te deficytowe, wskaże jak tę wiedzę wykorzystać w terapii, na co
szczególnie zwrócić uwagę podczas spotkania diagnostycznego.

REJESTRACJA: https://goo.gl/forms/dm87snnEZGwf7qw22

Termin: 16.04.2109r.
Godz.: od 19.30
Koszt: 59 PLN

------------------------------------------------------------------------------------------------

WEBINAR

ZABURZENIA PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO. ZASADY TERAPII I PROWWADZENIA TRENINGU FUNKCJI SŁUCHOWYCH (OD WIEKU NIEMOWLĘCEGO PO WCZESNOSZKOLNY).ĆWICZENIA, ZABAWY. PODSTAWOWE ZASADY PRACY Z DZIEĆMI Z NIEDOSŁUCHEM.

REJESTRACJA: https://goo.gl/forms/dm87snnEZGwf7qw22

PROGRAM   RAMOWY:

 • Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (CAPD )- istota zaburzenia.
 • W jaki sposób objawiają się Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego ?
 • Jak pomóc dziecku z Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego ma różnych poziomach:
 • technologie wspierające terapię dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego
 • strategie postępowania w codziennym życiu (domu, szkole, przedszkolu)
 • terapia wspomagająca dziecko z CAPD – dla logopedy, pedagoga, psychologa.
 • Jak słyszymy ? Jak czytać audiogram?
 • Rozwój funkcji słuchowych
 • Zasady prowadzenia ćwiczeń słuchowych
 • Zasady pracy z dziećmi z niedosłuchem
 • Stymulacja funkcji słuchowych od okresu niemowlęcego do wieku wczesnoszkolnego:
 • konkretne ćwiczenia, zabawy stymulujące słuch awerbalny, słuch werbalny (w różnych aspektach) oraz integrację słuchowo- ruchową z wykorzystaniem elementów integracji sensorycznej oraz uwzględnieniem innych metod (m.in.werbo-tonalnej, audytywno-werbalnej).

Termin: 26.03.2109r.
Godz.: 19.30 - 21.00
Koszt: 59 PLN

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WERBOsensoMOTORYKA

  Jest  to szkolenie autorskie. Oferuje ono holistyczne podejście do dziecka. Obejmuje sferę motoryki dużej i małej (motorykę ręki, języka, oczu), kształtowania mowy i języka, stymulowania funkcji słuchowych i wzrokowych,  przetwarzania sensorycznego, budowania relacji.  Poza częścią teoretyczną, oferuje przede wszystkim praktyczne podejście. Pokazuje jak różne sfery w rozwoju, niekiedy wydawałoby się zupełnie odległe, zależą od siebie, przenikają się. Jak  ważne jest to do planowania i prowadzenia terapii w różnych zakresach- dla logopedy, pedagoga, psychologa, fizjoterapeuty, nauczyciela. rozwiązywanie konkretnych problemów terapeutycznych, budowanie strategii terapeutycznych. Zawiera IV moduły.

MODUŁ  A -  WERBO-MÓWIĘ

 KSZTAŁTOWANIE MOWY I JĘZYKA U DZIECI Z OPÓŹNIONYM ROZWOJEM  MOWY.

   Szkolenie oferuje, poza wprowadzającą częścią teoretyczną, przede wszystkim praktyczne podejście. Omówione zostaną zabawy, ćwiczenia i zalecenia wspomagające rozwój poszczególnych funkcji, aktywności do zastosowania w domu i w gabinecie terapeutycznym, prezentowane będą  pomoce dydaktyczne. Pracować będziemy również warsztatowo. Uczyć będziemy się także w oparciu o analizę kliniczną konkretnego przypadku (nagrania video), budowanie programu terapeutycznego, wykorzystywanie rożnych strategii terapeutycznych. Analizować będziemy zagadnienia diagnostyczno-terapeutyczne w odniesieniu do konkretnych „przypadków”. Każde z wymienionych zagadnień zawiera część warsztatową, praktyczną.

Program ramowy:

 • Kilka słów o opóźnionym rozwoju mowy.
 • Klasyfikacja zaburzeń mowy, charakterystyka, diagnoza różnicowa
 • Aktywności podstawowe, bazowe do rozwoju mowy –schemat ciała, pobieranie pokarmów, wspólne pole uwagi, gest wskazywania, relacja, kontakt wzrokowy oraz sposoby ich kształtowania. Stymulacja proprioceptywna.
 • Stymulowanie funkcji słuchowych (ćwiczenia i zabawy rozwijające percepcję, pamięć bezpośrednią, selekcję dźwięków).
 • Usprawnianie aparatu oddechowego i fonacyji w powiązaniu z motoryką, ruchem.
 • Sekwencyjność w kontekście stymulowania rozwoju mowy.
 • Usprawnianie aparatu artykulacyjnego w kontekście  stabilizacji żuchwy, dysocjacji ruchów języka i warg.
 • Pozycjonowanie w terapii logopedycznej.
 • Stymulacja czucia różnicującego, praksji oralnej i kinestezji artykulacyjnej.
 • Aktywności i zabawy w rozumieniu mowy, stymulujące myślenie słowno-pojęciowe.
 • Zasady budowania mowy i języka(od samogłoski do zdania).
 • Ćwiczenia, gry logopedyczne i zabawy w nadawaniu mowy (m.in.budowanie zdań, fleksja, płynność słowna), elementy metody werbo-tonalnej.
 • Analiza nagrań video, rozwiązywanie konkretnych problemów terapeutycznych, rozpoznawanie zaburzeń, opracowywanie programu terapeutycznego dla konkretnych dzieci.

Prowadząca: mgr Violetta Podsiadła–Kabacińska-  terapeuta integracji sensorycznej, neuro-surdologopeda, oligofrenopedagog, neuroterapeuta NDT-Bobath

Forma: wykład, warsztat, studium przypadku, analiza nagrań

Adresaci szkolenia: pedagodzy, nauczyciele, logopedzi, psycholodzy, fizjoterapeuci, terapeuci integracji sensorycznej

Uczestnicy szkolenia  otrzymują:  zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, komplet materiałów teoretycznych, wypracowaną bazę pomysłów.

Zapisy -  501 497 543 ,   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czas trwania: 8x 45 min.                                 Termin:   16.03.2019r.                  

II  dzień  g. 9.00 - 16.30

CENA:  300 zł.

MIEJSCE: GABINET LOGOSENS, ul. G. Narutowicza 15, 78-100 Kołobrzeg

Proszę o wygodny strój.

Zgłoszenie w Urzędzie Patentowym nr Z. 493297

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szkolenie internetowe

"Wpływ zaburzeń przetwarzania sensorycznegi na rozwój mowy. Ocena, strategie postepowania, ćwiczenia, zabawy."

REJESTRACJA: https://goo.gl/forms/dm87snnEZGwf7qw22

Webinar oferuje, poza wprowadzającą częścią teoretyczną, przede wszystkim praktyczne podejście. Omówionych zostanie wiele zabaw, ćwiczeń, aktywności i zaleceń wspomagających rozwój mowy. Prezentowane będą również zdjęcia niektórych pomocy.

Otrzymają również Państwo obszerny materiał.

Terminy
Część pierwsza:  17.01.2019 r.   godz.  19.30-21.00
Część druga:  24.01.2019 r.   godz.  19.30-21.00

koszt za 1 część to 59 
koszt za obie części 109

I część (czas trwania około 1,5h)
- kilka słów o przetwarzaniu sensorycznym;
- zakłócenia modulacji bodźców sensorycznych w systemach proprioceptywnym, przedsionkowym, dotykowym, słuchowym;
--- podstawowe informacje o każdym z systemów oraz ich powiązania z rozwojem mowy;
--- mechanizm zaburzeń modulacji;
--- objawy przede wszystkim w aspekcie rozwoju mowy;
--- rekomendowane sposoby postępowania terapeutycznego w kontekście stymulowania rozwoju mowy, ćwiczenia i zabawy;

II część (czas trwania około 1,5h)
- zaburzenia posturalne;
- kontrola posturalna;
- odpowiednia dystrybucja napięcia mięśniowego;
- motoryka duża a motoryka mała – wpływ na artykulację;
- pozycjonowanie terapii logopedycznej;
- dysocjacja ruchów w obrębie sfery oralnej – żuchwy, języka;
- dyspraksja – praksja oralna, kinestezja artykulacyjna – naśladownictwo, samodzielne nazywanie, sekwencje ruchowe;
- ćwiczenia i zabawy;

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Temat szkolenia: Kształtowanie  mowy  i języka u dzieci z opóźnionym rozwojem mowy. Czynności prymarne. Zasady terapii. Ćwiczenia, zabawy.

Program

 • Kilka słów o opóźnionym rozwoju mowy.
 • Aktywności i umiejętności podstawowe, bazowe do rozwoju mowy- funkcje prymarne, schemat ciała, uwaga, relacja, kontakt wzrokowy itp. oraz sposoby ich kształtowania.
 • Ćwiczenia słuchowe.
 • Ćwiczenia i zabawy oddechowe, fonacyjne, prozodyczne.
 • Usprawnianie aparatu artykulacyjnego (stabilizacja żuchwy, dysocjacja ruchów języka, warg), czucia różnicującego, kinestezji artykulacyjnej.
 • Zabawy na samogłoskach (z wykorzystaniem elementów met. Werbo-tonalnej).
 • Ćwiczenia, zabawy w rozumieniu i nadawaniu mowy.
 • Kilka słów o wpływie zaburzeń w przetwarzania sensorycznego na rozwój mowy. W załączniku aktywności, ćwiczenia z zakresu integracji sensorycznej wspomagające rozwój mowy (stymulacja czucia głębokiego, przedsionkowa, motoryka).

Termin:  18.10.2018 r.   godz.  19.30-21.00

CENA 59

Prezentacja  z materiałami,  wieloma zabawami udostępniona będzie przed szkoleniem.

Opinie na mój temat  www.logosens.pl  oraz www.facebook.com/LogosensKolobrzeg

VIOLETTA PODSIADŁA- XU – neuro, surdologopeda, terapeuta integracji sensorycznej, neuroterapeuta NDT Bobath, oligofrenopedagog  

Zapisz

 Zapisy na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZKOLENIE STACJONARNE POZNAŃ

Temat: WPŁYW ZAKŁÓCEŃ   PRZETWARZANIA  SENSORYCZNEGO  NA ROZWÓJ DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM. diagnoz kliniczna. Strategie  POSTĘPOWANIA.

    Szkolenie oferuje, poza wprowadzającą częścią teoretyczną, przede wszystkim praktyczne podejście. Omówionych zostanie wiele zabaw, ćwiczeń, aktywności i zaleceń wspomagających rozwój poszczególnych funkcji, aktywności do zastosowania w domu, przedszkolu, szkole i w gabinecie terapeutycznym, prezentowane będą  pomoce dydaktyczne. Uczyć się również będziemy w oparciu o analizę kliniczną konkretnego przypadku, analizę nagrań video. Przedstawione zostanie zagadnienie jak zakłócenia w przetwarzaniu sensorycznym mogą zakłócać rozwój mowy, koncentracji uwagi, motoryki dużej i małej (ręki, oczu, języka), procesy uczenia się oraz kształtowania kompetencji emocjonalnych i społecznych.

RAMOWY PROGRAM:

-KILKA SŁÓW O PRZETWARZANIU SENSORYCZNYM

- ZAKŁÓCENIA  MODULACJI BODŹCÓW SENSORYCZNYCH W SYSTEMACH   PRPOPRIOCEPTYWNYM, PRZEDSIONKOWYM, DOTYKOWYM, SŁUCHOWYM

 • PODSTAWOWE   INFORMACJE  O KAŻDYM  Z  SYSTEMÓW ORAZ  ICH POWIĄZANIA  Z  KSZTAŁTOWANIEM SIĘ   FUNKCJI  WAŻNYCH W ROZWOJU DZIECKA
 • MECHANIZM ZABURZEŃ MODULACJI- OBJAWY PRZEDE WSZYSTKIM W ASPEKCIE ROZWOJU MOWY, MOTORYKI RĘKI, EMOCJI, FUNKCJONOWNAIA SPOŁECZNEGO
 • REKOMENDOWANE SPOSOBY POSTĘPOWANIA TERAPEUTYCZNEGO, ĆWICZENIA, ZABAWY

- ZABURZENIA POSTURALNE

- KONTROLA POSTURALNA,  POZYCJONOWANIE 

-MOTORYKA DUŻA  A  MOTORYKA MAŁA

-DYSOCJACJA RUCHÓW, WPŁYW NA SPRAWNOŚĆ MOTORYKI DUŻEJ I MAŁEJ

-DYSPRAKSJA ROZWOJOWA-   ISOTA, WPŁYWA NA ROZWÓJ DZIECKA W RÓŻNYCH ASPEKTACH, SPOSOBY POSTĘPOWANIA

-CZYNNIKI ZAKŁÓCAJĄCE PROCESY KONCENTRACJI UWAGI- CO MOŻEMY Z TYM ZROBIĆ?

- ZAJECIA WARSZTATOWE POD KĄTEM PRACY Z DZIEĆMI  (TERAPIA RĘKI, TECHNIKI WYCISZAJĄCE, STYMULOWANIE MOTORYKI GAŁEK OCZNYCH, FUNKCJI SŁUCHOWYCH, KONTROLI POSTURALNEJ, INTEGROWANIE PRACY RÓŻNYCH SYSTEMÓW ITP.). ĆWICZENIA, ZABAWY

-STUDIUM PRZYPADKU

-ANALIZA NAGRAŃ VIDEO

Prowadząca:

Violetta Podsiadła- Xu – terapeuta integracji sensorycznej, neuro-surdologopeda, oligofrenopedagog, neuroterapeuta NDT-Bobath

Forma:
wykład, warsztat, studium przypadku, analiza nagrań

Czas trwania:
 10  godzin dydaktycznych

Miejsce:  Poznań

Proponowany termin: 24 listopada 2018r . , (w przypadku utworzenia się grupy)

Adresaci szkolenia: pedagodzy, nauczyciele, logopedzi, psycholodzy, fizjoterapeuci, terapeuci integracji sensorycznej

Koszt: 320 ZŁ.

Zapisy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uczestnicy szkolenia  otrzymują:

- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, komplet materiałów teoretycznych, wypracowaną bazę pomysłów.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szybki kontakt

Logosens

ul. Narutowicza 15
78-100 Kołolbrzeg
tel. kom. 501 497 543

gabinet@logosens.pl

Szybki kontakt