O mnie

       Jestem neuro i surdologopedą, oligofrenopedagogiem, terapeutą integracji sensorycznej, terapeutą  NDT- Bobath, nauczycielem  dyplomowanym, specjalistą z wieloletnią praktyką w pracy z dziećmi z opóźnieniami i zaburzeniami rozwojowymi. Od dwudziestu lat pracuję z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jedenaście lat pracowałam w przedszkolu integracyjnym, gdzie dobrze poznałam specyfikę pracy z małymi dziećmi, przede wszystkim z tymi, które wymagają szczególnego wsparcia.

       Praktykę zawodową zdobywałam również pracując w Specjalistycznej Poradni Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu. Od czternasty lat pracuję w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kołobrzegu. Zajmuję się diagnozą  przyczyn trudności i zaburzeń rozwojowych dzieci, w tym mowy, badam również dojrzałość szkolną.

        Jako terapeuta zajmuję się pracą z dziećmi  z obniżoną dojrzałością funkcji percepcyjno – motorycznych, niedosłyszącymi, autystycznymi, upośledzonymi umysłowo, przejawiającymi zaburzenia koncentracji uwagi, budowania relacji  oraz różnorodne zaburzenia mowy i języka, również o podłożu neurologicznym. Zajmuję się także pomocą dzieciom przejawiającym problemy w zakresie jedzenia, gryzienia, połykania. Prowadzę zajęcia indywidualne i grupowe  wykorzystując w swojej pracy różnorodne metody, dostosowane indywidualnie do dziecka. Od września 2012 roku prowadzę terapię  z wykorzystaniem  metody integracji sensorycznej.

        W 2015 roku ukonczyłam kurs NDT-Bobath i zdobyłam kwalifikacje do prowadzenia terapii neurorozwojowej oraz Międzynarodowy Certyfikat Neurodevelopmental Treatment NDT-Bobath. 

     Ważnym obszarem mojej pracy zawodowej jest praca z rodzicami. Dlatego prowadzę spotkania psychoedukacyjne dla rodziców dzieci w młodszym wieku, przeprowadzam instruktaże i warsztaty wspomagające rodziców w stymulowaniu rozwoju ich dzieci. Pokazuję jak w codziennych sytuacjach np. spacer, rozpakowywanie zakupów stymulować różnorodne funkcje w sposób przyjemny i zabawowy. Współprowadzę warsztaty dla rodziców z zakresu emocji. Prowadzę również szkolenia stacjonarne i on line dla terapeutów i nauczycieli z zakresu pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W ostatnim czasie opracowałam autorskie szkolenie WERBOsensoMOTORYKA (R). Więcej na ten temat już niedługo w zakładce Webinary.

Wykształcenie:

 • Studia magisterskie dzienne-  pedagogika i logopedia
 • Studia podyplomowe – surdologopedia, neurologopedia
 • Kurs kwalifikacyjny- oligofrenopedagogika
 • kurs I i II stopnia-integracja sensoryczna
 • kurs NDT- Bobath- (360 godzin) - terapia neurorozwojowa

CERTYFIKAT  DIAGNOSTY I TERAPEUTY INTEGRACJI SENSORYCZNEJ  659/II

CERTYFIKAT NEURODEVELOPMENTAL TREATMENT NDT BOBATH NR 1613/2015

CERTYFIKAT ZAWODOWY LOGOPEDY  NR 0675/11/0040/2011 

CERTYFIKAT DIAGNOSTY MONACHIJSKIEJ FUNKCJONALNEJ DIAGNOSTYKI                      ROZWOJOWEJ NR 14/10908/2018

PROVIDER  METODY NEUROFLOW ATS (R)   CERTYFIKAT   31070

Wybrane kursy, warsztaty, szkolenia:

 • Terapeuta orofacjalny z pasja
 • Terapeuta karmienia z pasją
 • EDU WEEK cykl webinarów nt. diagnozy i terapii zaburzeń rozwojowych  udzieci i dorosłych/ 90h/
 • Skojarzenia do mówienia
 • Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych  Moduł I
 • Miofunkcjonalna diagnoza niemowląt- logopedyczne flagi ostrzegwacze- webinar
 • Neuroflow - Aktywny Trening Słuchowy (R) - diagnoza i terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego
 • Trening Umiejętności Społecznych Certyfikat 1015/12/2019
 • Zaburzenia ze spektrum autyzmu czy SLI?Diagnoza różnicowa w praktyce logopedycznej
 • Mózgowe Porażenie Dziecięce w praktyce logopedy
 • Postawa inspirująca rozwój. O roli postawy terapeuty/rodzica w procesie terapeutycznym
 • SLI w terapii logopedcznej
 • Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego - diagnoza, terapia
 • Napięcie w sferze orofacjalnej- SOS w postępowaniu neurologopedy
 • Zaburzenia pragmatyczne i semantyczne u dzieci w wieku przedszkolnym
 • Ocena i stymulacja logopedyczna noworodków i niemowląt
 • Diagnoza różnicowa zaburzeń rozwoju mowy na tle neurologicznym
 • Dysfagia w świetle neuroterapii
 • Diagnoza i terapia dziecka z opóźnionym rozwojem mowy
 • Integracja Funkcji wykonawczych
 • Dlaczego płaczę? Dlaczego krzyczę?
 • Zastosowanie programu Boardmaker and Speaking Dynamically Pro w terapii osób z trudnościami w porozumiewaniu się
 • Zabawa Inspirująca Rozwój (w nurcie son rise w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu)
 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa
 • Asystowanie w kursie i warsztatach z zakresu Diagnostyki i terapii neurologopedycznej zaburzeń funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów oraz nadawaniem mowy. Kurs prowadziała neurologopeda kliniczny, specjalista NDT, SLT Senior Tutor Aleksandra Łada
 • Zaburzenia procesów regulacji sensorycznej u dzieci urodzonych przedwcześnie CERTYFIKAT NR 18/11/2017
 • Uczestnictwo jako asystent  w części praktycznej, zagadnienia praktyczne, praca z pacjętami, podczas modułu neurologopedycznego na kursie NDT Bobath zgodnie ze standardami EBTA (Europeen Bobath Tutors Association) - luty, sierpień 2017r.
 • Ocena i leczenie funkcji żuchwy w procesie karmienia
 • Analiza zaburzeń karmienia, jedzenia i połykania
 • Szkolenie z zakresu terapii osób z autyzmem z wykorzystaniem założeń Programu RDI
 • Diagnoza AAC.Stosowanie oceny efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących
 • Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych I, II stopień
 • Zaburzenia nastroju u dzieci  i młodzieży     
 • Problemy diagnozy procesów integracji sensorycznej wg aktualnego modelu dysfunkcji SID.  Dieta sensoryczna. Najnowsza wersja masażu Wilbarger.
 • Terapia ręki
 • Podstawy ortoptyki- zaburzenia widzenia obuocznego a dysleksja rozwojowa
 • Program Łagodnej Stymulacji rozwoju nowordoków i niemowląt CCCC SKS certyfikat 15/09/2014
 • Praca z dzieckiem z ADHD według metody behawioralnej- diagnozowanie i terapia
 • Diagnoza pedagogiczna dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku od 0 do 12   ZAŚWIADCZENIE NR 2329/9/05
 • Konstruowanie Indywidualnego Programu Edukacyjnego – Terapeutycznego w oparciu o diagnozę funkcjonalną PEP-R ZAŚWIADCZENIE NR 2326/10/05
 • Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce –program szkolny, wg integracji odruchów dr Sally Goddard
 • I stopień Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Zastosowanie ustno-twarzowej terapii regulacyjnej u dzieci z nieprawidłowym napięciem mięśniowym
 • Dziecko z Płodowym Zespołem Alkoholowym- możliwości pomocy
 • Elementy integracji sensorycznej u małych dzieci z wadą słuchu
 • Profilaktyka logopedyczna u dzieci z wadą słuchu
 • Konferencja naukowo-szkoleniowa -Listening to Learn
 • Mówimy z fonogestami
 • Elementy daktylografii i języka migowego
 • Rozpoznawanie zagrożeń dzieci w wieku przedszkolnym
 • Metody wspierania rozwoju dziecka w profilaktyce i terapii
 • Rozwój psychomotoryczny dziecka i jego zaburzenia
 • Diagnoza gotowości szkolnej
 • Bateria metod diagnozujących rozwój psychomotoryczny dzieci 5  i 6 letnich.
 • Dysleksja rozwojowa
 • Bateria 8 oraz Bateria 10/12 w praktyce diagnostycznej- diagnoza dysleksji i trudności szkolnych
 • Bateria GIM w praktyce diagnostycznej- diagnoza dysleksji i trudności szkolnych 
 • Edukacja przez ruch
 • Kinezjologia edukacyjna Brain Gym
 • Trening Zastępowania Agresji-teoria  i praktyka kontroli zachowań agresywnych
 • Wykorzystanie Porozumienia Bez Przemocy do wznowienia relacji z bliskimi osobami
 • Komunikacja empatyczna- przestrzeń do rozwiązywania konfliktów w duchu Porozumienia Bez Przemocy
 • Rehabilitacja dziecka niesłyszącego w warunkach domowych- doświadczenia polskie i amerykańskie – znaczenie wczesnej terapii
 • Rehabilitacja domowa dzieci z wadą słuchu w wieku od 0 do 3 roku życia z wykorzystaniem elementów metody werbo – tonalnej
 • Uczymy się bawiąc w przedszkolu i szkole
 • Uczymy się bawiąc – działania twórcze w edukacji elementarnej
 • Neurolingwistyczne  programowanie
 • Diagnoza dysleksji baterią testów 8, 10-12, GIM
 • Cykl szkoleń Program Edukacji - Terapeutyczny ORTOGTAFFITI
 • Indywidualizacja nauczania w praktyce
 • Szkoła dla rodziców i wychowawców, czyli jak mówić do dzieci, żeby nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły
 • Problemy depresyjno – lękowe u dzieci i młodzieży
 • Kto kogo przyprowadza na terapię - Trudni rodzice czy trudne dziecko?
 • Wspomaganie rodziców w pokonywaniu trudności wychowawczych
 • Zapobieganie agresji w szkole
 • Diagnostyka i postępowanie terapeutyczne w zaburzeniach lękowych wieku rozwojowego ze szczególnym uwzględnieniem fobii szkolnej
 • Dziecko z rozbitego związku w terapii indywidualnej i grupowej
 • Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej
 • Lider zespołow problemowych i zadaniowych
 • Certyfikat dla Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji - cykl szkoleń
 • Choroby zawodowe narządu głosu, profilaktyka, orzekanie, techniki emisji głosu

Doświadczenie zawodowe:

 • Przedszkole Integracyjne w Elblągu
 • Specjalistyczna  Poradnia Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w  Koszalinie
 • Szczecińska Szkoła Wyższa  „Collegium Balticum”
 • Fundacja "Dźwięki Marzeń"
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
 • Przedszkole Integracyjne nr 6 w Kołobrzegu
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kołobrzegu
 • Praktyka prywatna  Logosens

Szybki kontakt

Logosens

ul. Narutowicza 15
78-100 Kołolbrzeg
tel. kom. 501 497 543

gabinet@logosens.pl

Szybki kontakt